Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 5 – Wijziging van de Overeenkomst

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

Artikel 7 – Kosten, honorering en betaling

Artikel 8 – Annulering

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Rechten en intellectuele eigendom

Artikel 12 – Identiteit van Pretwin

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 14 – Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18 april 2023. Dit is de eerste versie, er zijn geen eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

Beschikbaarheid checken

Vul het formulier in en we komen snel bij je terug. Na het invullen van dit formulier zit je nog nergens aan vast. We checken de beschikbaarheid en koppelen dat zo snel mogelijk aan je terug.